Taşımacılık Giriş Test

Genel bir testtir.

 

1 Question
Time 2:10:00 (s:d:s)

List of questions

  • 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen belgeye ne ad verilir ?