Tedarik Zinciri Stratejileri

Prof. Dr. Murat Erdal
(0 değerlendirme)
2016
Tedarik Zinciri Stratejileri
TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ DERSİ (Yönetim ve Strateji Doktora Programı)

“Tedarik Zinciri Stratejileri” başlıklı dersimiz İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Strateji Doktora Programında yer almakta olup Güz yarıyılında okutulmaktadır.

Ders Hakkında:

Tedarik zinciri stratejileri, tahminleme, satınalma, kaynak kullanımı, üretim planlama, akış ve süreç yönetimi, pazarlama, satış sonrası destek, hizmet, lojistik ve dolaylı olarak finans ve insan kaynakları yönetimi de dahil olmak üzere işletme bütününü ilgilendirmektedir.
Ders kapsamında özellikle işletme tedarik zinciri stratejisinin belirlenmesi, tedarik zinciri tasarımı, planlama ve operasyon konuları incelenmektedir.

Tedarik Zinciri Stratejileri dersi kapsamında aşağıda yer alan konular iki saat teori ve bir saat sektör uygulaması şeklinde işlenecektir. Öğrenciler her hafta ödev menüsünde yer alan araştırma-inceleme konularından sorumludurlar.
Ders İçeriği:
Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlaması, Tahminleme
Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Ölçek Ekonomisinin Yönetilmesi
Tedarik Zincirlerinde Rekabet Avantajının Elde Edilmesi
Tedarik Zinciri Kararları
  •  Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı
  •  Tedarik Zinciri Planlaması
  •  Tedarik Zinciri Operasyon
Tedarik Zinciri Süreçleri
  •  Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
  •  İçsel Tedarik Zinciri Yönetimi
  •  Müşteri İlişkileri Yönetimi
Tedarik Zincirinde Şebeke Tasarımı
Tedarik Zincirinde Tesis (Fabrika), Tedarikçi, Dağıtım Merkezi, Hedef Pazar ve Müşteri İlişkilerinin Ortaya Çıkarılması.
Operasyonel Rol ve Sorumluluklar, Akış Planlaması ve Yürütme
Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
 •  Stratejik Uygunluğun Başarılması
o    Müşteri ve Tedarik Zinciri Belirsizliğinin Anlaşılması
o    Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması
o    Stratejik Uygunluğun Sağlanması
Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
 • Stratejik Odağın Başarılması (Şirketler Arası ve Operasyonlar Arası Odak)
o    Yerel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
o    İşlevsel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
o    Şirket Karlılığının Maksimize Edilme Anlayışı
o    Şirket Değerinin Maksimize Edilme Anlayışı
o    Çeviklik (Şirketler Arası ve Operasyonlar Arası Odak)
Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler
  • Tesisler ve Tesislerle İlişkili Ölçütler
  • Stok ve Stoklarla İlişkili Ölçütler
  • Taşıma ve Taşıma İle İlişkili Ölçütler
  • Bilgi ve Bilgiyle İlişkili Ölçütler
  • Kaynak ve Kaynak İle İlişkili Ölçütler
o    Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma İle İlişkili Ölçütler
Tedarik Zinciri Metodolojileri
  • Tedarik Zinciri Ön Çalışmaları
  • Yol Haritasının Oluşturulması
  • Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş
  • Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi
Tedarik Zincirinde E-İş ve Bilişim Teknolojileri, Tedarik Zincirinde Sanal Entegrasyon, İşletme Kaynak Planlaması ( ERP) ve Optimizasyon
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı,
İşbirliği ve Güven, Tedarik Zinciri Koordinasyonu ve Sözleşmeler
 Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri
Tedarikçi Kalite Yönetimi Sistemi ve
Tedarikçi Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sertifikasyon
 Tedarikçi Geliştirme Politikaları ve Ortak Vizyon Yayılımı
 Tedarikçi Geliştirme Planı, Saha Ziyaretleri ve Tedarikçi Denetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Değerlendirme
Saha Araştırması (Sektörel Tedarik Zinciri Yönetimi )

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Doktora öğrencileri bu dersi başarı ile tamamladıklarında,

-Tedarik Zinciri Yönetiminde Arz ve Talep Planlaması süreçlerini yönetebilir.
-Tedarik Zinciri Karar ve Süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
-Tedarikçi ilişkileri yönetim sistemini kurabilir.
-Tedarik Zinciri Stratejileri geliştirebilir.

Kaynaklar:

Erdal, M., Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, 3. Baskı, Beta Yayınevi, 2013.

Erdal, M. ve Çancı, M., Lojistik Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yayını, 4. Baskı, İstanbul, 2013.

Erdal, M. ve Çancı, M., Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yayını, 4. Baskı, İstanbul, 2013.

Erdal, M., Görçün, Ö., Saygılı M., Depo Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yayını, 2010.

 

Bilgiler

 • Dersler 3
 • Quiz Sayısı 0
 • Süre 50 hours
 • Seviye Doktora
 • Dil Türkçe
 • Öğrenci Sayısı 0
 • Değerlendirme Self
Prof. Dr. Murat Erdal
Prof. Dr. Murat Erdal

http://www.buyernetwork.net/muraterdal/

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Erdal, “Tedarik Zinciri Yönetimi”, “Satınalma Yönetimi”, “Üretim Yönetimi” ve “Lojistik Yönetimi” alanlarında dersler vermektedir. Akademik çalışmalarını rekabet stratejileri, tedarik zinciri yönetimi performans değerlemesi (SCOR), satınalma stratejileri ve pazarlık yönetimi, tedarikçi performans değerlemesi ve tedarikçi geliştirme teknikleri, lojistik ve depo yönetimi alanlarında sürdürmektedir. Prof. Erdal, Tinova Bilişim Teknolojileri A.Ş. kurucu ortağıdır. Şirket, BuyerNetwork İş ve Ticaret Platformu, Satınalma Dergisi, Satınalma Cep Mobil Ticaret uygulaması ile kurumsal pazara yönelik ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Yorumlar

Ortalama Puan

0
0 değerlendirme

Detaylı Değerlendirme

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0