Tedarik Zinciri Stratejileri Dersi

Prof. Dr. Murat Erdal
(0 değerlendirme)
2020
Tedarik Zinciri Stratejileri Dersi
TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ DERSİ – Prof. Dr. Murat Erdal
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programı

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi başlıklı dersimiz için gerekli öğrenme kaynaklarına erişim sağlayın.

KİTAP : Dersin kaynak kitabı SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (Beta Yayıncılık) 4. Baskı.

www.BuyerNetwork.net Tedarik Zinciri Yönetimi Forumlarını ziyaret edin.

AÇIK KAYNAK:  Buyer Network İş ve Ticaret Platformu 

Ücretsiz.  Forum https://buyernetwork.net/forum kısmında yüzlerce klasöre 1 dakikada erişebilirsiniz. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Satınalma, Tedarik Zinciri, Lojistik, Depolama, Taşımacılık, Dış Ticaret, Gümrük Operasyonları ve Hukuk forumlarını ziyaret edin.

ÖĞRENME MERKEZİ:

Öğrenme Merkezi içerisine yer alan Satınalma Dergisi tüm arşivini (100 sayı) inceleyin. Literatür taraması. Makalelerden yararlanın.
Bitirme ödevi, yüksek lisans proje ve tez çalışmaları, doktora tezleri için kullanılmalıdır.

https://learning.buyernetwork.net

Üyelik Gerektirmektedir.

MOBİL UYGULAMA:

Tedarik Zinciri Yönetimi Mobil Uygulama ile güncel gelişmeleri duyuru ve etkinlikleri takip edin.

https://itunes.apple.com/app/id1207666067?mt=8  Ücretsiz. Telefonunuza indirin. Hemen kullanmaya başlayın.

Kaynak Kitaplar:

–        Entegre Lojistik Yönetimi, Murat Erdal, Ömer Görçün, Özhan Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, 3. Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş., Aralık 2020.

–        SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (Beta Yayıncılık) 4. Baskı, Murat Erdal.

–        Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Murat Erdal (Editör), Beta Basım Yayım A.Ş.

–        Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Murat Erdal, Aydın Güvenler, Kosta Sandalcı, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2009.

–        Lojistik İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon; Filo Yönetimi, Murat Erdal, Mehmet Saygılı, UTİKAD Yayını.

–        Lojistik Yönetimi, Murat Erdal, Metin Çancı, 3. Baskı, UTİKAD Yayını.

–        Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını.

–        Küresel Lojistik, Murat Erdal, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2005.

–        Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü, Murat Erdal, Mustafa Alkan, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2007.

–        Depo Yönetimi, Murat Erdal, Ömer Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, UTİKAD Yayını, İstanbul,  2010.

“Tedarik Zinciri Stratejileri” başlıklı dersimiz İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Strateji Doktora Programında yer almakta olup Güz yarıyılında okutulmaktadır.

Ders Hakkında:

Tedarik zinciri stratejileri, tahminleme, satınalma, kaynak kullanımı, üretim planlama, akış ve süreç yönetimi, pazarlama, satış sonrası destek, hizmet, lojistik ve dolaylı olarak finans ve insan kaynakları yönetimi de dahil olmak üzere işletme bütününü ilgilendirmektedir.
Ders kapsamında özellikle işletme tedarik zinciri stratejisinin belirlenmesi, tedarik zinciri tasarımı, planlama ve operasyon konuları incelenmektedir.

Tedarik Zinciri Stratejileri dersi kapsamında aşağıda yer alan konular iki saat teori ve bir saat sektör uygulaması şeklinde işlenecektir. Öğrenciler her hafta ödev menüsünde yer alan araştırma-inceleme konularından sorumludurlar.
 
Ders İçeriği:
 
Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlaması, Tahminleme
Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Ölçek Ekonomisinin Yönetilmesi
Tedarik Zincirlerinde Rekabet Avantajının Elde Edilmesi
Tedarik Zinciri Kararları
  •  Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı
  •  Tedarik Zinciri Planlaması
  •  Tedarik Zinciri Operasyon
Tedarik Zinciri Süreçleri
  •  Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
  •  İçsel Tedarik Zinciri Yönetimi
  •  Müşteri İlişkileri Yönetimi
Tedarik Zincirinde Şebeke Tasarımı
Tedarik Zincirinde Tesis (Fabrika), Tedarikçi, Dağıtım Merkezi, Hedef Pazar ve Müşteri İlişkilerinin Ortaya Çıkarılması.
Operasyonel Rol ve Sorumluluklar, Akış Planlaması ve Yürütme
Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
 •  Stratejik Uygunluğun Başarılması
o    Müşteri ve Tedarik Zinciri Belirsizliğinin Anlaşılması
o    Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması
o    Stratejik Uygunluğun Sağlanması
Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
 • Stratejik Odağın Başarılması (Şirketler Arası ve Operasyonlar Arası Odak)
o    Yerel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
o    İşlevsel Maliyetin Minimize Edilmesi Anlayışı
o    Şirket Karlılığının Maksimize Edilme Anlayışı
o    Şirket Değerinin Maksimize Edilme Anlayışı
o    Çeviklik (Şirketler Arası ve Operasyonlar Arası Odak)
Tedarik Zinciri Performans Yönlendiricileri ve Ölçütler
  • Tesisler ve Tesislerle İlişkili Ölçütler
  • Stok ve Stoklarla İlişkili Ölçütler
  • Taşıma ve Taşıma İle İlişkili Ölçütler
  • Bilgi ve Bilgiyle İlişkili Ölçütler
  • Kaynak ve Kaynak İle İlişkili Ölçütler
o    Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma İle İlişkili Ölçütler
Tedarik Zinciri Metodolojileri
  • Tedarik Zinciri Ön Çalışmaları
  • Yol Haritasının Oluşturulması
  • Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş
  • Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi
Tedarik Zincirinde E-İş ve Bilişim Teknolojileri, Tedarik Zincirinde Sanal Entegrasyon, İşletme Kaynak Planlaması ( ERP) ve Optimizasyon
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı,
İşbirliği ve Güven, Tedarik Zinciri Koordinasyonu ve Sözleşmeler
 Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri
Tedarikçi Kalite Yönetimi Sistemi ve
Tedarikçi Kalite Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sertifikasyon
 Tedarikçi Geliştirme Politikaları ve Ortak Vizyon Yayılımı
 Tedarikçi Geliştirme Planı, Saha Ziyaretleri ve Tedarikçi Denetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Değerlendirme
Saha Araştırması (Sektörel Tedarik Zinciri Yönetimi )

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Doktora öğrencileri bu dersi başarı ile tamamladıklarında,

-Tedarik Zinciri Yönetiminde Arz ve Talep Planlaması süreçlerini yönetebilir.
-Tedarik Zinciri Karar ve Süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
-Tedarikçi ilişkileri yönetim sistemini kurabilir.
-Tedarik Zinciri Stratejileri geliştirebilir.

Kaynaklar:

Erdal, M., Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, 4. Baskı, Beta Yayınevi, 2019.

Erdal, M. ve Çancı, M., Lojistik Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yayını, 4. Baskı, İstanbul, 2013.

Erdal, M. ve Çancı, M., Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yayını, 4. Baskı, İstanbul, 2013.

Erdal, M., Görçün, Ö., Saygılı M., Depo Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yayını, 2010.

 

Bilgiler

 • Dersler 14
 • Quiz Sayısı 0
 • Süre 50 hours
 • Seviye Doktora
 • Dil Türkçe
 • Öğrenci Sayısı 0
 • Değerlendirme Self
Prof. Dr. Murat Erdal
Prof. Dr. Murat Erdal

http://www.buyernetwork.net/muraterdal/

Prof. Dr. Murat Erdal, şirketlere; – büyüme ve rekabet stratejileri, – Sürdürülebilirlik Raporlaması konularında danışmanlık vermektedir. Dr. Erdal, sektörel çalışmalarını; – sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, – stratejik tedarikçi ilişkileri (sourcing) ve – analitik ( KPI’lar / performans sistemleri) alanlarında sürdürmektedir.

Yorumlar

Ortalama Puan

0
0 değerlendirme

Detaylı Değerlendirme

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0