Kitap Hakkında

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi başlıklı kitapta  havayolu denizyolu, karayolu, demiryolu ve kombine eşya taşımacılığı konuları teorik ve operasyonel boyutları ile  ele alınmıştır. Kitapta taşıma modlarında kullanılan araç ve gereçler tanıtılmış, taşımacılık yöntemleri ve belgeler tek tek incelenmiş, uygulamalardan çok sayıda örnek sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM – 1
ULUSLARARASI HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI

Amaç

Anahtar Sözcükler

Giriş

Uluslararası Havayolu Kargo Taşımacılığında Freight Forwarder

Havayolu Kargo Taşımacılığının Yasal Çerçevesi
Gönderici Hak ve Sorumlulukları
Taşıyıcı Hak ve Sorumlulukları

Havayolu Kargo Taşımacılığında Uluslararası Örgütler
Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği ( IATA )
IATA Kargo Acentaları
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ( ICAO )
Yer Hizmetleri Veren Kuruluşlar

Havayolu Konşimentosu (Air Waybill: AWB)
Havayolu Konşimentosunun Niteliği
Havayolu Konşimentosunun İçeriği
Havayolu Konşimentosunun Düzenlenmesi

Ana Konşimento ( Master Air Waybill)

Ara Konşimento (House Air Waybill)

Havayolu Kargo Taşımacılığında Fiyatlandırma

Havayolu Taşımacılığında Kargo Tipleri
Dökme (Bulk) Kargolar
Igloo, Palet veya Konteyner Haline Getirilmiş (ULD) Kargolar

Havayolu Kargo Taşıma Üniteleri
1. Paletler
2. Ağlar
3. Palet Ağ / Igloo Topluluğu
4. Kapalı Igloo

Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Palet Tipleri

Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Konteyner Tipleri

1. Ana Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 1/1S Tipi
2. Ana Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 2/2Q Tipi
3. Ana Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 2H Tipi
4. Ağ Yapılı Palet – IATA 2WA Tipi
5. Ağ Yapılı Palet – IATA 5 Tipi
6. Alt Ambar Ağ Yapılı Palet – IATA 6 Tipi

Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Konteyner Tipleri
1. Alt Ambar Konteyneri
2. Üst Ambar 10 Foot’luk Konteyner
3. Alt Ambar LD9 Tipi Konteyner
4. Alt Ambar LD-8 Tipi Konteyner
5. Alt Ambar LD-6 Tipi Konteyner
6. Alt Ambar LD-3 Tipi Konteyner
7. Alt Ambar LD-2 Tipi Konteyner

Havayolu Kargo Taşımacılığında Kullanılan Uçak Tipleri
Kargo Uçakları ve Özellikleri
Antonov AN-12
Antonov AN-124-100
Ilyushin IL-76
Boeing 737-300QC
Boeing 747-200F
MD-11F
Yolcu Uçakları ve Özellikleri
Airbus 300-600
Airbus 340-200
Airbus 310-300
Boeing 737
Boeing 747-200
Boeing 747-400
Havayolu Eşya Taşımacılığında Yükler
1. Genel Kargolar
2. Özel Kargolar
Tehlikeli Maddeler
Canlı Hayvanlar
Bozulabilir Bitki ve Gıda Maddeleri
Islak Kargolar
Ağır Kargolar
Kıymetli Kargolar
Diplomatik Kargolar
Diğer Özel Kargolar

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 2
ULUSLARARASI KARAYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI

Amaç

Anahtar Sözcükler

Giriş

Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder
Karayolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder’ın Rolü
Taşıma Organizatörü Olarak Freight Forwarder
Freight Forwarder ve Yük Temini
Freight Forwarder ve Teklif Türleri
1. Tarifeli Çalışmalar İçin Verilen Teklifler
2. Yük Bazında Verilen Teklifler
Freight Forwarder’a Gelen Yük Taleplerinin Değerlendirilmesi
Değerlendirme Aşamasında Yük Çeşitlerinin Etkinliği
Yüklerin Araç Kapasitelerine Göre Çeşitleri
1. Tam Kamyon Yükü (FTL)
2. Parsiyel (Grupaj) Yükler

Freight Forwarder ve Fiyatlandırma
Tam Kamyon Yükü (FTL)
Parsiyel Yükleme

Freight Forwarder ve Karayolu Taşıma Sözleşmesi
Taşıyıcı Seçimi
Tarafların Sorumlulukları ve Sözleşme Düzeni
Freight Forwarder ve Taşıyıcı Arasındaki İletişim
Taşıyıcı Olarak Freight Forwarder

İhracat ve İthalat Taşıma Süreçlerinde Freight Forwarder
Siparişlerin Alınması
Taşıma Organizasyonu
Araçlara Yükleme
Taşıma Belgesi
Taşıma Sürecindeki Uyumsuzluklar
Taşıma Sonrası Faturalama
Taşıma İle İlgili Gider Faturaları
Gelir-Gider Hesabı
Çıkış ve Vasıta Takip Bilgilerinin Verilmesi
Varış Bilgileri

Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığının Yasal Çerçevesi
Karayolu Eşya Taşımacılığında Yetki Belgesi
Acente ve Komisyonculuk Yetki Belgesi
Taşıtlarda Uygunluk ve Belge Kaydı
Karayolu Taşımacılığında Sigorta

Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığında Tarafların Sorumlulukları
Hamule Senedi ve Sorumluluk Sınırları
Taşıyıcının Sorumluluğu
Göndericinin Sorumluluğu
Göndericinin Yükü Taşıyıcıya Teslimi
Taşıyıcı Firmanın Sorumluluğu
Taşıyıcının Eşyayı Alıcıya Teslimi
Ortaklaşa Yapılan Taşımacılıkta Tarafların Sorumluluğu
Taşıma Sözleşmesine Aykırı Fiillere Karşı Tazminat Hakkı
Sorumlulukların Karşılanması
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Karayolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE)
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (CEMT-UBAK)
Güneydoğu Avrupa Ortak Girişimi (SECI)
Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği (IRU)

Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığının Bileşenleri
Sürücüler
Araçlar
1. Semi Treyler
2. Optima
3. Jumbo
Yükler
1. Genel Yükler
2. Özellik Taşıyan Yükler
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınması
Tehlikeli Maddelerin Taşınması
Tehlikeli Maddelerin Genel Özellikleri
Yangın Tehlikesi ( Yanıcı Sıvı Maddeler )
Tehlikeli Maddelerin Taşıma Evrakları
ADR Sözleşmesinde En Az Miktarlar
Tehlikeli Ürünlerin Taşınmasında Özellikli
Noktalar
Basınçlı Kaplarla İlgili Düzenlemeler
Canlı Hayvan Taşımacılığı

Türkiye’nin Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığında Başlıca Güzergahları
Kapıkule Sınır Kapısından Yapılan Taşımacılık
Ro-Ro Gemileriyle Yapılan Taşımacılık
Türkiye’deki Mevcut Ro-Ro Hatları
1. Türkiye – İtalya Hattı
2. Türkiye – Ukrayna Hattı
3. Türkiye – Rusya Hattı

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 3
ULUSLARARASI DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI

Amaç

Anahtar Sözcükler

Giriş

Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder
Freight Forwarder ve Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılık Şekilleri
Blok Tren Taşımacılığı
Münferit Vagon Taşımacılığı
Demiryoluyla Konteyner Sevkiyatı
Freight Forwarder ve Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığında Taraflar
1. Gönderici
Gönderici Olarak Freight Forwarder’ların Görev ve Sorumlulukları
Gönderici Olarak Freight Forwarder’ın Yetkileri
2. Taşıyıcı
3. Alıcı
Alıcı Olarak Freight Forwarder
Alıcı Olarak Freight Forwarder’ın Yetkileri

İhracat ve İthalat Taşıma Süreçlerinde Freight Forwarder
İhracat Sevkiyatlarında Freight Forwarder
Vagon Numaraları ve Ücretlendirme
Vagonlara Yükleme
Revizörlük
Mühürleme
Gümrükleme
Alıcıya Teslim
Raporlama İşlemleri
İthalatta Freight Forwarder

Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığının Yasal Çerçevesi
ve Uluslararası Örgütler

Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığının Sınırları
1. Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşya
2. Koşullu Olarak Taşımaya Kabul Edilen Eşya
Demiryolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler
Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC)
Avrupa Demiryolları Birliği (CER)

Demiryolu Eşya Taşımacılığında Fiyatlandırma
Fiyat Listeleri
Navlun Ödemeleri
Tarife Ücretleri
Ücret Hesabı Esasları
Konteyner Fiyatlaması

Demiryolu Taşıma Sözleşmesi

Demiryolu Taşıma Belgesi (CIM)
Taşıma Belgesinin Kapsamı
Taşıma Sözleşmesinde Değişik
Freight Forwarder Tarafından Yapılan Değişiklik
Alıcı Ülkesindeki Freight Forwarder Tarafından
Yapılan Değişiklik
Güzergah
Masrafların Ödenmesi
Demiryollarının Ortak Sorumluluğu
Demiryolu Taşıma Belgesi’(CIM)nin Doldurulması

Uluslar arası Demiryolu Eşya Taşımacılığında Vagon Üzerindeki İşaretler
Vagon Türleri

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 4
ULUSLARARASI DENİZYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI

Amaç

Anahtar Sözcükler

Giriş

Uluslararası Denizyolu Eşya Taşımacılığında Freight Forwarder
İhracat Taşımalarında Freight Forwarder
İhracat Taşıma Sözleşmesinin Gerçekleştirilmesi
İhracat Taşımalarında Müşteriden Siparişlerin Alınması
Freight Forwarder’ın Müşteriden Yükü Teslim Alması
Malların Gemiye Yüklenmesi
Faturalama

İthalat Taşımalarında Freight Forwarder
İthalat Taşıma Sözleşmesinin Gerçekleştirilmesi
İthalat Taşımalarında Müşteriden Siparişlerin Alınması
Dahili Taşıma Organizasyonu
Yükün Takibi
Geminin Varışında Yapılan İşlemler
Malın Çekilmesi ve Gümrük İşlemleri
Operasyonun Tamamlanması ve Tahsilat
Faturalama
Yük Teslimi Gözden Geçirme Rehberi (ITIC)

Transit Taşımacılıkta Freight Forwarder

Freight Forwarder ve Denizyolu Eşya Taşımacılığı Temel Sözleşme Tipleri
Freight Forwarder’ın Müşterilerle Yaptığı Hizmet Sözleşmesi
Uluslararası Alanda Freight Forwarder’lar Arasındaki Acentelik
Sözleşmesi
Gemi Acentesi ve Gemi İşletmesi Arasındaki Sözleşme

Freight Forwarder ve Denizyolu Düzenli Hat Taşımacılığı

Freight Forwarder ve Konteyner Taşımacılığı
Parsiyel Yük Taşımalarında Freight Forwarder
Tam Konteyner Taşımalarında Freight Forwarder
Diğer Taşıma Hizmetlerinde Freight Forwarder

Freight Forwarder’ın Konteyner Navlun Fiyatlandırması
Parsiyel Konteyner Navlun Fiyatı
Tam Konteyner Navlun Fiyatı

Denizyolu Konşimentosu

Denizyolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Örgütler
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB)

Denizyolu Eşya Taşımacılığının Temel Bileşenleri
Denizyolu Eşya Taşıma Araçları (Gemiler)
Terminaller ve Liman Hizmetleri
Yükleme-Boşaltma Hizmetleri
Shifting Hizmeti
Gemiden Gemiye Aktarma (Limbo) Hizmeti
Terminal Hizmetleri
Ardiye Hizmetleri
Diğer Liman Hizmetleri
Gemiye Eşyaların Yüklenmesi
Gemiden Limana Eşyanın Boşaltılması
Eşyalar (Yükler)

Taşıma Üniteleri
Sandıklar
Paletler
Konteynerler
Konteyner Türleri
Parça Yük Konteynerleri
Dökme Yük Konteynerleri
Frigofirik Konteynerler
Özel Amaçlı Konteynerler
20 Foot Standart Konteyner
20 Foot Dökme Yük (Bulk) Konteyner
20 Foot Düz (Flat) Konteyner
20 Foot Frigorofik (Insulated) Konteyner
20 Foot Üstü Açık (Open Top) Konteyner
20 Foot Tank Konteyner
40 Foot Standart Konteyner
40 Foot Düz (Flat) Konteyner
40 Foot Üstü Açık (Open-Top) Konteyner
40 Foot Frigorofik Konteyner
40 Foot Yüksek Hacimli Frigorofik Konteyner

Konteyner Yüklemesi ve Standartlar
Konteyner Yüklemesi
Konteynerlerin Uluslararası Standartları
Konteynerlerin Doldurulması
Konteynerle Yapılacak Taşımalarda Türk Mevzuatı
Konteynerlerin İşaretlenmesi
Geçici İthalat Rejiminde Konteynerlerle İlgili Uygulamalar
Hasara Uğrayan Konteynerler
Geçici İthalat Rejimi
Giriş Gümrüğünce Yapılacak İşlemler
Varış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler
Çıkış Gümrüğünce Yapılacak İşlemler

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 5
FREIGHT FORWARDER VE KOMBİNE TAŞIMACILIK

Amaç

Anahtar Sözcükler

Temel Tanım ve Kavramlar
Tek Modlu Taşıma (Unimodal Transport)
Modlar Arası Taşıma (Intermodal Transport)
Çoklu Taşımacılık (Multimodal Transport)
Kombine Taşımacılık (Combined Transport)

Kombine Taşımacılık Kavramı ve Temel Özellikleri

Kombine Taşımacılığın Bileşenleri
Taşıma Araçları
Kamyon
Tren
Gemi
Uçak
Taşıma Terminalleri
Taşıma Üniteleri

Kombine Taşımacılığın Yasal Çerçevesi

Uluslararası Kombine Taşımacılıkta Rol Oynayan Örgütler
Uluslararası Freight Forwarder Birliği Federasyonu (FIATA)
Uluslararası Kombine Taşıma Şirketleri Birliği (UIRR)
Interkonteyner – Interfrigo (ICF)

Freight Forwarder ve Taşımacılık Belgeleri
Kombine Taşımacılık Konşimentosu (FBL)
FBL ve Freight Forwarder’ın Sorumluluğu
Freight Forwarder’ın FBL Kapsamındaki Sorumluluklarının
Sigortalanması
Freight Forwarder’ın Sorumluluk Sınırları
Forwarder Mal Teslim Alındı Makbuzu ( FCR)
Forwarder Taşıma Makbuzu (FCT)
FCT ile FBL Belgelerinin Karşılaştırılması
FCT Belgesinin Kullanımı
Forwarder Depo Alındı Makbuzu (FWR)
Tehlike Madde Taşımasına Ait Gönderen Bildirimi (FIATA SDT)
Taşımacılık Talimatları (FIATA FFI)

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

Kaynakça