Kitap Hakkında

Rekabet avantajı elde etmede satınalma bölümünün rolü gözler önündedir. Satınalma operasyonlarının işletme faaliyetlerine katkısı anlaşıldıkça, satınalma bölümüne ve dolayısı ile insan kaynağına verilen değer artmaktadır. İşletmenin bugünü ve gelecekteki ihtiyaçları düşünüldüğünde, satınalma yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler çok yönlü tartışılmakta, sektörel deneyim ve uzmanlaşma önem kazanmaktadır. Satınalma yöneticilerinin mesleki ve kişisel yetkinlik alanları her geçen gün genişlemektedir.

Satınalma ve tedarik zinciri yöneticilerinin mesleki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan eserde, satınalma anlayış ve uygulamaları, sözleşme yönetimi, tedarikçi seçimi ve performans değerlemesi ile tedarikçi ilişkileri üzerinde durulmuştur. İş hayatına satınalma bölümü tercihi ile başlayanlar için kitap kapsadığı konular ve örnekler açısından zengin bir kaynak niteliğindedir. Kitapta teorik çerçeve ile birlikte yurtiçi ve uluslararası çok sayıda işletme (Boeing, Intel, ABB, Bayer, Toyota, vd.) uygulamalarının verilmesine özen gösterilmiştir. Bu kapsamda ayrıca alanında lider firmaların satınalma ve tedarikçi performans değerleme uygulamaları ile sektörel form ve belge örneklerine yer verilmiştir.
İÇİNDEKİLER:
 • SATINALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ
 • Satınalma, Satınalma Yönetimi, Tedarik, Tedarikçi, Tedarik Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Dağıtım, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi
 • SATINALMA ORGANİZASYON YAPISI ve YÖNETİMİ
 • SATINALMA STRATEJİLERİ VE PORTFÖY ANALİZİ
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SATINALMA SÜREÇLERİ
 • SÖZLEŞME YÖNETİMİ
  • Sözleşme Hazırlama
  • Sözleşmenin Yürütülmesi
  • Sözleşme İzleme ve Kontrol
  • Sözleşme Sonlandırma ve Yükümlülüklerin Süresi
 • SATINALMA SÖZLEŞMELERİNİN TEMEL UNSURLARI
 • SÖZLEŞME YÖNETİMİNDE PROBLEMLER ve SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI
 • TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLEMESİ
 • TEDARİKÇİ PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
 • TEDARİKÇİ SERTİFİKALANDIRMA
 • TEDARİKÇİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ
  • Kalite Performans Göstergeleri
  • Maliyet Performans Göstergeleri
  • Teslimat Performans Göstergeleri
  • Yenilikçilik Performans Göstergeleri
  • Çevre Performans Göstergeleri
 • STRATEJİK PERFORMANS GÖSTERGELERİ
 • TEDARİKÇİ İLİŞKİ YÖNETİMİ
 • TEDARİKÇİ GELİŞTİRME
 • UYGULAMA:
 • 1.ODAK GRUP ÇALIŞMASI: SATINALMA YÖNETİMİ
 • 2.ATÖLYE ÇALIŞMASI: TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ ve TEDARİKÇİ GELİŞTİRME
 • KAYNAKLAR

 

Yayınevi: http://www.betayayincilik.com/ , Beta Yayın No: 2555, İşletme-Ekonomi: 523,
Sayfa Sayısı: 420, 3. Baskı, İstanbul, Kasım 2014.

Kitap Temini:

Adres : Beta Basım Yayın Dağıtım Narlıbahçe Sokak No:11
Cağaloğlu/İSTANBUL
TÜRKİYE
Tel : 0 (212) 511 54 32 – 0 (212) 519 01 77
Fax : 0 (212) 513 87 05 – 0 (212) 511 36 50
E-Posta : bilgi@betayayincilik.combetakitap@betakitap.com
 SATIŞ  cenker@betayayincilik.com

 

İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı Web:http://siyasal.istanbul.edu.tr/?p=7712