Kitap Hakkında

Lojistik Yönetimi kitabında, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramı, Freight Forwarder’ın lojistik ve taşımacılıktaki rolü, hizmet yönetimi, depolama-elleçleme, dağıtım, gümrükleme, sigorta ve dış ticarette teslim şekilleri (incoterms) konuları teorik ve operasyonel boyutları ile incelenmiştir.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM – 1

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE FREIGHT FORWARDER

 

Giriş

Uluslararası Ticarette Freight Forwarder’ın Rolü

Freight Forwarder Kavramı

Freight Forwarder Faaliyet Alanları

Freight Forwarder Türleri

Tek Hizmet Sağlayıcılar

Özel Hizmet Sağlayıcılar

Bağlantılı Hizmet Sağlayıcılar

Sistem Hizmeti Sağlayıcılar

Freight Forwarder İş Çevresi

Yasal Çevre

Pazarlama Çevresi

Lojistik Çevresi

Freight Forwarder Ticari İşlevleri

Taşıyıcı Olarak Freight Forwarder

Freight Forwarder’ın Yurtdışı Temsilciliği

Kombine Taşımacılıkta Freight Forwarder

Yük Konsolidasyonu

Görevlerin Başka Forwarder’lara Aktarılması

Freight Forwarder ve Depo/Antrepo Faaliyetleri

Taşımacılık Yan Hizmet Faaliyetleri 

Freight Forwarder ve Sözleşme Tipleri

İhracat-İthalat Sözleşmesi

Freight Forwarder Sözleşmesi

Taşıma Sözleşmesi

Depo Sözleşmesi

Dağıtım Sözleşmesi

Taşımacılıkta Freight Forwarder

Taşıma Kavramı

Taşıma Türlerinin Sınıflandırılması

Karayolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı

Demiryolu Taşımacılığı

Nehiryolu Taşımacılığı

Boruhattı Taşımacılığı

Freight Forwarder ve Taşıma Organizasyonu

Taşıma Türünün Belirlenmesi

Taşıma Türü Seçim Kriterleri

Maliyet

Hız

Güvenilirlik

İzlenebilirlik

Emniyet

Esneklik

Taşıyıcı Seçimi

Örnek Olay

Freight Forwarder ve Lojistik

Lojistik Kavramı

Freight Forwarder ve Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik Eğilimleri

Üretim ve Dağıtım Stratejilerinin Küreselleşmesi

Kombine Taşımacılık

Stratejik İşbirlikleri

Depolama Yönetimi

Üçüncü Parti Lojistik (3PL)

E-Ticaret

Çevre Yönetimi

Üçüncü Parti Lojistik (3PL)

İçeri Doğru Malzeme Akışı

Dışa Doğru Malzeme Akışı

Satış Sonrası Faaliyetler

Depolama

Üçüncü Parti Lojistik ve Risk

Dördüncü Parti Lojistik (4PL)

Freight Forwarder ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı

Fiziksel Tedarik

Dahili İşlemler

Fiziksel Dağıtım

Tedarik Zinciri Yönetiminde Lojistik Ortak Seçimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğilimleri

Çevik (Agile) Lojistik

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 2

HİZMET YÖNETİMİ

Amaç

Anahtar Sözcükler 

Giriş

Hizmet Yönetimi 

Pazar Araştırması ve Hedef Pazar Analizi

Sektör Analizi

Rekabet Analizi

Lojistik İhtiyaçların Belirlenmesi

Strateji ve Aksiyonlar

 

Lojistik Hizmet Bileşenleri

Ürün

Fiyat

Dağıtım

Tutundurma

Süreç

İnsan ( Katılımcılar )

Fiziksel Unsurlar

Üretkenlik ve Kalite

 

Freight Forwarder ve Lojistik Hizmet Kalitesi

 

Müşterilerin Freight Forwarder Seçimi ve Lojistik Hizmet Alımı

 

Müşterilerin Freight Forwarder Hizmet Kalitesini Algılama Kriterleri

Profesyonellik ve Beceri

Tutum ve Davranışlar

Ulaşılabilme ve Esneklik

Güvenilirlik ve Doğru Sözlülük

Müşteriyi Kazanma

Firma Ünü ve İnanılırlık

 

Örnek Olay

 

Sonuç

 

Değerlendirme Çalışması

 

BÖLÜM – 3

DEPOLAMA ve ELLEÇLEME

 

Giriş

Depo ve Antrepo Yönetimi

Depo İşlemleri

Depo İş Süreçleri

Freight Forwarder ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Depolamanın Yeri

Üretimi Destekleme

Ürün Birleştirme

Konsolidasyon

Yükleme ve Dağıtım

Antrepo Tipleri

Depo Yönetiminde Üretkenlik ve Performans Ölçümü

Veri Toplanması ve Analizi

Kavram Geliştirilmesi

Fiziksel Mekan ve Yerleşim

Geçerlilik

Uyumlandırma

Depo Yönetmeliği ve Gümrük Kanununda Antrepo Rejimi

Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar

Depolamada Ambalajlama

Depo Yükleme ve Boşaltma Süreçlerinde Riskler

Depolamada Risk Faktörleri

Depolamada Kullanılan Araçlar

Forkliftler

Paletler

Raf Sistemleri

Yüklemede Semboller ve İşaretleme

Otomatik Tanımlama, EAN-UCC ve Bar-Kod Sistemleri

Otomatik Tanımlama Sistemleri

Taşıma Birimlerinin Tanımlanması ve EAN-UCC Sistemi

Bar-Kod

Depo ve Antrepo Hizmetlerinde EDI Uygulamaları

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 4

DAĞITIM

 

Giriş

Freight Forwarder’in Dağıtım Faaliyetlerinin Kapsamı

Freight Forwarder ve Dağıtım Kanalı Alternatifleri

Freight Forwarder ve Yurtiçi Dağıtım

Freight Forwarder ve Uluslararası Dağıtım

Dağıtım Yönetimi

Dağıtım Maliyetleri

Yurtiçi Dağıtım

Freight Forwarder ve Yurtiçi Dağıtım Sözleşmesi

Müşteri Talimatları

Ürünlerin Teslim Alınması Ve Depolama

Sevkiyat Planlama

Son Kontrol ve Araçlara Yükleme

Sevkiyat

Alıcılara Teslim ve Faturalama

Teslimat Geri Bildirimi Raporlama

İade Gelen Ürünler

Stok Yönetimi

Freight Forwarder Hizmet Bedeli

Sonuç

Değerlendirme Çalışması

BÖLÜM – 5

GÜMRÜKLEME

 

Giriş

Gümrük İşlemlerinde Temel Tanım ve Kavramlar

İhracatta Gümrükleme İşlemleri

Özet Beyan ve Özet Beyanda Eksiklik / Fazlalık

İhracat Gümrük Çıkış İşlemleri

İthalatta Gümrükleme İşlemleri

Eşyanın Gümrük Bölgesine Girmesi

Geçici İthalat Rejimi

Mahrecine İade

İthalat Gümrük İş Takip Prosedürü

Muayene ve Kontrol İşlemleri

İtiraz

Eşyanın Fiziki Muayenesi

Tahlile Gönderilecek Eşya

Teminat

Basitleştirilmiş Usul (Taşıt Üstü Teslim) İşlemleri

Antrepo İşlemleri

Gümrük Antrepo Beyannamesinin Tescili

Gümrük Antrepo Beyannamesinin Onayı

Eşyanın Antrepoya Alınması ve Antrepodan Çıkarılması

Örnek Olay

Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri ( BİLGE )

Sisteme Giriş

Özet Beyan

Özet Beyan ATA İthalat, ATA İhracat Türü

Özet Beyan TIR İthalat ve TIR İhracat

 

Sonuç

 

Değerlendirme Çalışması

 

 

 

 

 

BÖLÜM –  6

SİGORTA

 

 

 

Amaç

 

Anahtar Sözcükler

 

Giriş

 

Freight Forwarder’ın Lojistik Süreçlerdeki Riskleri

Sevkiyat Sırasında Oluşabilecek Riskler

Freight Forwarder Deposunda Oluşabilecek Rizikolar

İthalat İşlemlerinde Sigorta Zorunluluğu

Freight Forwarder’ın Sigorta Sürecindeki Rolü

 

Sorumluluk Sigortaları

 

Freight Forwarder Sorumluluk Sigortaları

Mal Sorumluluğu

Hata, Atlamalar ve Ceza Sorumluluğu

Üçüncü Şahıs Sorumluluğu

Para Cezaları

Masraflar

 

Taşımacının Sorumluluk Sigortaları

Karayolu CMR

CMR Kapsamı Dışında kalan Durumlar

CMR Prim  Uygulamaları

Sigorta Teyid Belgesi

Demiryolu CIM

 

Hizmet Sağlayıcı Olarak Freight Forwarder’ın Sigorta Faaliyetleri

Nakliye ( Emtia ) Sigortaları

Nakliye Sigorta Poliçesinin İçeriği

 

Nakliye Sigortalarının Kapsamı

Geniş Kapsamlı Teminat

Dar Kapsamlı Teminat

Tam Ziya

 

Sigorta Sürecinde Yapılması Gereken Hususlar

Hasar Öncesi Yapılması Gerekenler

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Örnek Olay

Sorumluluk Hasarları İçin İbraz Edilmesi Gereken Evraklar

Hasarın Oluşumundan Sonra Yapılması Gerekenler

Hasarın Tazmini

 

Sonuç

 

Değerlendirme Çalışması

 

 

 

BÖLÜM – 7

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ ( INCOTERMS )

 

 

 

Amaç

 

Anahtar Sözcükler

 

Giriş

 

Dış Ticarette Teslim Şekillerinin Amacı ve Kapsamı

 

Incoterms: Terimler ve Açıklamaları

Incoterms 2000

EXW  Ticari İşletmede Teslim

FCA   Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim

FAS   Gemi Yanında Teslim

FOB   Gemi Küpeştesinde (Bordo) Teslim

CFR   Varış Limanına Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

CIF     Varış Limanına Kadar Navlun ve Sigorta Primi Ödenmiş

Olarak Teslim

CPT  Varış Yerine Kadar Navlun Ödenmiş Olarak Teslim

CIP   Varış Yerine Kadar Navlun ve Sigorta Primi Ödenmiş

Olarak Teslim

DAF Sınırda Teslim

DES Gemide Teslim

DEQ Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Rıhtımda Teslim

DDU Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergisi Ödenmemiş

Olarak Teslim

DDP Belirlenen Varış Yerinde Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak

Teslim

 

Sonuç

 

Değerlendirme Çalışması

 

Lojistik Terimleri

 

Kaynakça