Kitap Hakkında

2. BASKI…
Küresel Lojistik kitabında, küresel lojistik kavramı; lojistik üs türleri; lojistik üs bölgelerinin gelişiminde talep dinamikleri; Rotterdam, Antwerp, Hamburg, Marsilya, Barselona, Trieste, Pire, Dubai, Hong Kong, Shangai, Singapur ve Los Angeles limanlarının lojistik üs olarak özellikleri; Avrupa Birliği Ulaştırma Politikaları, Türkiye’nin Lojistik Üs vizyonu ve ulaştırma politikaları ve vaka incelemeleri yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM – I
KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI
ve LOJİSTİK ÜSLER

1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler

1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri
1.2.1. Coğrafi Entegrasyon
1.2.2. Sektörel Entegrasyon
1.2.3. Fonksiyonel Entegrasyon

1.3. Dünya Ticaretinin Kalbi: Lojistik Üsler
1.3.1. Lojistik Üs Kavramı
1.3.2. Lojistik Üs Türleri
1.3.2.1. Küresel Lojistik Üsler
1.3.2.2. Uluslararası Lojistik Üsler
1.3.2.3. Bölgesel Taşıma ve Dağıtım Üsleri
1.3.2.4. Yerel Taşıma ve Dağıtım Üsleri
1.3.3. Lojistik Üslerin Temel Özellikleri

1.4. Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişiminde Talep Dinamikleri
1.4.1. Ekonomi
1.4.2. Endüstriyel Yerleşim Biçimleri
1.4.3. Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik Anlayışının Gelişimi
1.4.4. Uluslararası Ticaret Anlaşmaları
1.4.5. Ekonomik Düzenlemeler
1.4.6. Uluslararası Taşımacılık Anlaşmaları
1.4.7. İntermodal İşletim Anlaşmaları
1.4.8. Tam Zamanında Envanter Uygulamaları
1.4.9. Gönderici-Taşıyıcı İttifakları
1.4.10. Merkezileştirilmiş Dağıtım ve Depolama
1.4.11. Gelişmiş Ambalaj Malzemeleri
1.4.12. Geri Dönüşüm
1.4.13. Çevre Politikaları ve Kısıtlamalar
1.4.14. Akaryakıt Fiyatları
1.4.15. Kamu Destekli Altyapı Çalışmaları
1.4.16. Kullanıcı Masrafları ve Vergiler
1.4.17. Güvenlik Politikaları ve Kısıtlamalar
1.4.18. Araç Ölçüleri ve Ağırlık Limitlerindeki Değişikliklerin Etkisi
1.4.19. Trafikte Yaşanan Yoğunluk ve Tıkanıklıklar
1.4.20. Teknolojik Gelişmeler

1.5. Kuzey Avrupa Lojistik Üs Örnekleri

1.5.1. Roterdam-Hollanda: Lojistikte Bir Dünya Devi
1.5.1.1. Roterdam Limanı’nın Tarihsel Gelişimi
1.5.1.2. Roterdam Limanı Altyapısı
1.5.1.3. Roterdam Limanı Hinterland Trafiği
1.5.1.4. İntermodal Taşımacılık
1.5.1.5. Nehiryolu Taşımacılığı
1.5.1.6. Yakın Deniz Taşımacılığı
1.5.1.7. Demiryolu Taşımacılığı
1.5.1.8. Karayolu Taşımacılığı
1.5.1.9. Liman Pazarlaması
1.5.1.10. Gelecek Vizyonu

1.5.2. Belçika’nın Rekabetteki Gücü: Antwerp Limanı
1.5.2.1. Nehiryolu Taşımacılığı
1.5.2.2. Yakın Deniz Taşımacılığı
1.5.2.3. Demiryolu Taşımacılığı
1.5.2.4. Karayolu Taşımacılığı
1.5.2.5. Boruhattı Taşımacılığı
1.5.2.6. Havayolu Taşımacılığı
1.5.2.7. Depolama Alanları
1.5.2.8. Liman Sanayi Bölgesi
1.5.2.9. Liman Yönetimi ve Liman Altyapısı

1.5.3. Almanya’nın Lojistik Üssü: Hamburg Limanı
1.5.3.1. Demiryolu Taşımacılığı
1.5.3.2. Deniz ve Nehir Yolu Taşımacılığı
1.5.3.3. Karayolu Taşımacılığı
1.5.3.4. Havayolu Taşımacılığı
1.5.3.5. Gümrükler ve Bilişim Teknolojileri
1.5.3.6. Gelecek Vizyonu

1.6. Akdeniz Lojistik Üs Örnekleri

1.6.1. Akdeniz’de Lojistik Bir Üs: Marsilya-Fos Limanı
1.6.1.1. Marsilya – Doğu Liman Bölgesi
1.6.1.2. Fos – Batı Liman Bölgesi

1.6.2. İspanya’nın Gözde Limanları; Algeciras, Barselona, Bilbao, Valensia
1.6.2.1. Algeciras Limanı
1.6.2.2. Barselona Limanı
1.6.2.3. Bilbao Limanı
1.6.2.4. Valensia Limanı

1.6.3. İtalya; Trieste ve Gioia Tauro Limanları
1.6.3.1. Trieste Limanı
1.6.3.2 Gioia Tauro Limanı

1.6.4. Yunanistan’ın Stratejik Limanları: Pire ve Selanik
1.6.4.1. Pire Limanı
1.6.4.2. Selanik Limanı

1.7. Ortadoğu’nun Taşıma ve Dağıtım Merkezi: Dubai

1.7.1. Dubai Deniz ve Hava Limanları
1.7.2. Jebel Ali ve Raşit Limanları ile Uluslararası Serbest Bölge (JAFZI)
1.7.3. Dubai Uluslararası Havalimanı ve Kargo Köyü
1.7.4.Dubai Limanının Tarihsel Gelişimi
1.7.5. Gelecek Vizyonu ve TECOM Projesi

1.8. Uzakdoğu Lojistik Üs Örnekleri

1.8.1. Hong Kong: Uzakdoğu’nun Lojistik ve Ticaret Başkenti
1.8.1.1. Hong Kong Deniz ve Hava Limanları
1.8.1.2. Konteyner Terminalleri
1.8.1.3. Özel Sektör ve Kamu Vizyonu: “Lojistik Hong Kong”

1.8.2. Çin’de Yükselen Yeni Stratejik Değer:Lojistik ve Shanghai Limanı
1.8.2.1. Shanghai Konteyner Limanları
1.8.2.2. Shanghai Uluslararası Havalimanı

1.8.3. Asya’nın Lojistik Kaplanı: Singapur

1.9. Amerika’nın Pasifik Kıyısındaki Ticaret Kapısı: Los Angeles

1.9.1. İntermodal Taşımacılık
1.9.2. Los Angeles Havalimanı

BÖLÜM – II
AVRUPA BİRLİĞİ ULAŞTIRMA POLİTİKALARI VE
BÖLGESEL PROJELERDE TÜRKİYE’NİN YERİ

2.1. Avrupa Birliği Ulaştırma Politikalarının Genel Çerçevesi

2.2. Pan-Avrupa Taşıma Koridorları

2.3. Avrupa Birliği’nin Türkiye Hakkındaki İlerleme Raporu Kapsamında
Ulaştırma Politikalarının Değerlendirilmesi

2.4. Yeni İpek Yolu; Avrupa Kafkasya Asya Taşıma Koridoru (TRACECA)
Projesi

2.5. Türkiye’nin Bölge Ulaştırma Projelerine Bakışı

BÖLÜM – III
TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK ÜS VİZYONU VE
ULAŞTIRMA POLİTİKALARI

3.1. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Altyapısının Temel Dinamikleri
3.1.1. Kurumsal Altyapı
3.1.2. Mali Altyapı
3.1.3. Çevresel Altyapı
3.1.4. Donanım Altyapısı
3.1.5. Yazılım Altyapısı

3.2. Türkiye Ulaştırma Politikalarında Dönüşüm

3.3. Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası ve Ulaştırma Eylem Planları
3.3.1. Denizyolu
3.3.2. Havayolu
3.3.3. Demiryolu
3.3.4. Karayolu
3.3.5. Boruhattı
3.3.6. Uluslararası Proje Deneyimi
3.3.7. Ulaştırma Eylem Planlarının Oluşturulması

3.4. Lojistik Sektörünün Ekonomideki Rolü ve Üretim Sektörü İle İlişkileri

3.5. Lojistik Sektöründe İstihdam Yapısı
3.5.1. Özel Sektör İstihdamı
3.5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları İstihdamı
3.5.3. Ordu Kurumlarında İstihdam

3.6. Lojistik Eğitimi ve Mesleki Yeterlilik
3.6.1. Lojistik Meslek Liseleri ve Ara Eleman Yetiştirilmesi
3.6.2. Yüksek Öğretimde Lojistik
3.6.3. Lojistik Sektöründe Meslek İçi Eğitim
3.6.4. Meslek İçi Eğitim Örnekleri
3.6.4.1. Lojistik Yönetimine Giriş Eğitimi
3.6.4.2. Uluslararası Taşıma Yönetimine Giriş Eğitimi
3.6.4.3. İntermodal Taşımacılık Eğitimi
3.6.4.4. Filo ve Sürücü Yönetimi Eğitimi
3.6.4.5. Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
3.6.4.6. E-Lojistik ve Lojistik Bilgi Sistemleri Eğitimi
3.6.4.7. Elektronik Ticaret Eğitimi
3.6.5. Mesleki Eğitim Yeterlilik Yönetmeliği

BÖLÜM – IV
KÜRESEL LOJİSTİK VAKALARI

Vaka Çalışmasının Ana Hatları
Vaka – 1: Yemen Fuarı
Vaka – 2: İsveç’e Bira İhracatı
Vaka – 3: Avustralya’ya Kapı Kilidi
Vaka – 4: Güney Afrika Taşıması
Vaka – 5: Alma Ata Fuar Taşıması
Vaka – 6: Almanya’ya Şekerleme Ürün Sevkiyatı
Vaka – 7: İspanya’ya Tekstil İhracatı
Vaka – 8: Türki Cumhuriyetlere Tekstil İhracatı
Vaka – 9: Hollanda’ya Tekstil İhracatı
Vaka – 10: İtalya’dan Rulo Sac İthalatı
Vaka – 11: Klima Depolaması
Vaka – 12: H Kargo Firması Depo Hizmetleri
Vaka – 13: Jeneratörlerin Zarar Görmesi
Vaka – 14: Dondurulmuş Gıda
Vaka – 15: Oto Yedek Parça Lojistiği
Vaka – 16: Yurtiçi Bilet Dağıtımı
Vaka – 17: İtalya’dan İstanbul’a Vinç Sevkıyatı
Vaka – 18: Rusya’daki Şantiyeye Kalıp Makinesi Sevkıyatı
Vaka – 19: Amerika’ya Tekstil İhracatı
Vaka – 20: A Lojistiğin Taşıma Sorunu
Vaka – 21: Eskişehir’de Araç Beklemesi
Vaka – 22: Ürün Kaybı
Vaka – 23: İngiltere İhracat Yüklemesinde Gecikme
Vaka – 24: Tahran Taşımaları
Vaka – 25: Amman Taşıması
Vaka – 26: Eşya Ambalajı
Vaka – 27: Roterdam Sevkıyat Planlaması
Vaka – 28: Almanya’da Hırsızlık
Vaka – 29: New York – İstanbul Seferi
Vaka – 30: Kaçakçılık
Vaka – 31: Taşımacılıkta Profesyonellik
Vaka – 32: Yurt İçi Gıda Dağıtımı
Vaka – 33: Kazakistan’a Boya Sevkıyatı
Vaka – 34: Özbekistan Sevkıyatı
Vaka – 35: Antalya’ya Dizüstü Bilgisayar Sevkıyatı
Vaka – 36:Almanya’ya Fuar Malzemeleri
Vaka – 37: Almanya’dan Makine İthalatı
Vaka – 38: Oyuncak Dağıtımı
Vaka – 39: Almanya’dan Üretim İçin Yarı Mamul İthalatı
Vaka – 40: Almanya Güzergahında Kaza
Vaka – 41: Eşya Kaybı
Vaka – 42: New York’a Mobilya Tekeri
Vaka – 43: “Yeni Taşımacılık Kanunu 535.000 Kişinin Kabusu Oldu”
Vaka – 44: “13 Ayrı İşlem Bizi Bezdirdi”
Vaka – 45: İhraç Et
Vaka – 46: “Sarımsak Gazı Paniği”
Vaka – 47: Ulla Gemisi
Vaka – 48: “İhbar Ediyorum”
Vaka – 49: “Türkiye Üzerinden Bir Yılda 500 Bin ‘Kaçak’ Geçiriliyor”
Vaka – 50 : “Irak’ta Türk Şoför Öldürüldü”

BÖLÜM – V
SAHA ARAŞTIRMALARI

5.1. DENİZYOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI SAHA ARAŞTIRMASI: ULUSLARARASI LOJİSTİK ÜS PERSPEKTİFİNDEN İZMİR ALSANCAK LİMANI’NIN ANALİZİ

5.2. HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI SAHA ARAŞTIRMASI: ULUSLARARASI LOJİSTİK ÜS PERSPEKTİFİNDEN İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI’NIN ANALİZİ

EKLER :
EK 1: Küresel Lojistik Üs İstatistikleri.
EK 2: Konteyner Gemilerinin Tarihsel Gelişimi.
EK 3 : Ulaştırma Bakanlığı Organizasyon Şeması ve
Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
EK 4 : Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş Ve Görevleri

KAYNAKLAR
Yazar Hakkında