Kitap Hakkında

Merhaba,

Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği kitabı çıktı. Tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Beta Yayıncılık http://www.betayayincilik.com  Tel: 0212 – 565 01 22  0212-565 02 55 
(Kitap Satış için Cenker Bey – cenker@betayayincilik.com ) 

Önsöz

Dünya ticaretinin gelişmesinde konteyner köklü bir değişim meydana getirmiştir. Konteyner, her şeyden önce paletin oynağı rol gibi taşınan eşyanın emniyetli, güvenli ve daha az maliyetlerle sevk edilmesini sağlamıştır.

Konteyner kıtalar arası kapıdan kapıya eşya teslimat vizyonunu getirmiştir.
Bu etki kuşkusuz küresel ticaretin büyümesinde büyük rol oynamıştır. Birim katma değeri yüksek ürünlerin hızla dünya pazarlarına sevk edilmesi, konteyneri ekonomide stratejik bir konuma yükseltmiştir.

Konteyner, taşıma türleri arasında geçişteki elverişliliği; denizyolu-demiryolu ve karayolu entegrasyonlarındaki katkıları ile sahada hızla yaygınlaşmıştır.

Deniz ekonomisi içerisinde konteyner bağlantılı tüm paydaşlar;
liman işletmecileri, hat sahipleri, ihracatçılar, ithalatçılar, lojistik firmaları, forwarderler, acenteler, altyapı tedarikçileri ve kanun koyucu (devlet ve ilgili organları ile bağlı bulunan uluslararası anlaşmalar) bir bütündür.

Ülkemizde, bu alanda son yirmi yılda kat edilen mesafeyi değerlendirirken, tüm deniz ekonomisi paydaşlarının gelişimine ve sektörün evrimleşmesine bütüncül olarak bakmak gerekir. Bu süreçte, ilk olarak Ulaştırma Bakanlığı teşkilat yapısı ve mevzuatı değişmiştir. Denizciliğe verilen önem çok net bir biçimde kendisini göstermiş ve yeni ismi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hayata geçirilmiştir.

Özel sektör, son dönemde konteynerin ekonomik faydalarını ve stratejik değerini görmüştür. Tüm liman işletmecileri, mevcut sahaları nasıl daha iyi değerlendirebiliriz ? sorusuna profesyonel düzeyde cevap arama gereğini duymuştur. Limanlar yeniden dizayn edilerek büyük bir altyapı hamlesi başlamıştır. Bunun devamı olarak sadece iç pazara yönelik değil, küresel çapta işbirlikleri ve pazarlama faaliyetleri hız kazanmıştır. Karayolu ve demiryolu bağlantı yollarının güçlendirilmesi noktasında büyük adımlar atılmıştır. Mevzuat açısından yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bütün bu olumlu uygulamalar olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Kuşkusuz, önümüzdeki yıllarda atılması gereken pek çok adım daha bulunmaktadır. Fakat sektörde zihinler değişmiştir. Gelecek sürecin zorlukları geçmişle karşılaştırıldığında çok daha kolaylıkla aşılacaktır.

Akademik tarafta biz öğretim üyeleri, sektöre yetişmiş gençleri kazandırmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kitap çalışmasının sektörde yer edinmesi ve talep görmesinin arkasında akademik ve pratik iş hayatının ortak hareket etmesi yatmaktadır.

Kitabın ikinci baskısı da ilk baskının hazırlanması kadar büyük bir emek gerektirdi. Uygulamada limanlarda görev alan yöneticilerimiz, sektör çalışanlarımız ve öğretim üyeleri bölümlerini özenle hazırladılar. Derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız, bölüm sonlarında yazarlarımızın iletişim bilgilerini bulabilirler. Tüm bölüm yazarlarımıza ve Beta Yayıncılık yönetici ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederim.

 

KONTEYNER  DENİZ ve LIMAN İŞLETMECİLİĞİ – 2. BASKI (2017) 

İçindekiler

BÖLÜM – I KONTEYNER OPERASYONLARI ve LİMAN YÖNETİMİ

Konteynerin Tarihçesi ve Konteyner Gemilerinin Gelişimleri, Selçuk Solmaz, Mehmet Sıtkı Saygılı

Konteyner Türleri ve Standartlar, Mehmet Sıtkı Saygılı, Murat Erdal

Genel Konteyner Liman Yönetimi, Gökhan Esin

Konteyner Limanı Operasyon Yönetimi, Oğuz Tümiş

Gemilerde Konteyner Operasyonları, Ergün Demirel

Boş Konteyner Yönetimi, Selim Yazıcı

Konteyner Tamiri ve Bakım Operasyonları, Hasan Özgen

Liman Proje ve Yatırım Analizi, Serap İncaz, Murat Erdal

Konteyner Hat İşletmeciliğinde Hat Optimizasyonu, Konteyner Güzergah ve Maliyet Analizleri, Serap İncaz

Konteyner Demiryolu ve Karayolu Operasyonları, Özhan Görçün, Ömer Faruk Görçün

BÖLÜM – II PAZARLAMA ve İŞLETME UYGULAMALARI

 Lojistik İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması, Emrah Cengiz, Serdar Pirtini

Forwarder ve Konteyner Hizmet Pazarlaması, Arif Davran

Konteyner Liman / Terminal Pazarlaması, Liman Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Buğra Bilginer

Konteyner Taşımacılığında E-Ticaret Uygulamaları, Metin Sami Evren

Deniz Taşımacılığı Sektöründe İşbirlikleri ve İşbirliklerinin Finansal Etkileri, Başak Turan İçke

Avrupa Birliği Ulaştırma Politikasındaki Güncel Eğilimler Bağlamında Türkiye Konteyner Taşımacılığı, Mehmet Ali Emekli

 Konteyner Taşımacılığına İlişkin Vergi Mevzuatı, Meftun Canbek