Kitap Hakkında

İçindekiler
               
Bölüm 1   DEPO YÖNETİMİNE GİRİŞ 
Bölüm 2   DEPO OPERASYON YÖNETİMİ
Bölüm 3   DEPO FİZİKİ YAPISI 
Bölüm 4   RAF SİSTEMLERİ
Bölüm 5   DEPOLAMADA KULLANILAN ARAÇ ve MALZEMELER 
Bölüm 6   DEPO EMNİYETİ
Bölüm 7   DEPO YÖNETİMİNDE MALİYET ve PERFORMANS
Bölüm 8   ANTREPO ve ANTREPO TÜRLERİ
Bölüm 9   SEKTÖREL DEPO YÖNETİMİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
 
Yazarlar:
Prof. Dr. Murat ERDAL
İstanbul Üniversitesi
 
Ömer Faruk GÖRÇÜN
Kadir Has Üniversitesi
 
Mehmet Sıtkı SAYGILI
Bahçeşehir Üniversitesi
 
Yayınevi:    UTİKAD – Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
E-Posta: info@utikad.org.tr    Tel: (0212) 663 62 61
 

 

ÖNSÖZ
Depo ve dağıtım merkezleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin ayrılmaz parçalarıdır. Pazar ihtiyaçlarının karşılanmasında uyum, hız ve maliyet faktörleri ile birlikte uygun parti büyüklüğü ve özelliklerinin tanımlanmasında depo ve dağıtım merkezlerinin rolleri yeniden tanımlanmaktadır. Hemen her sektörde depolama faaliyeti yürütülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de depo uygulamalarında profesyonelleşme ve uzmanlaşma eğilimi artmaktadır.
Rekabetin gelişmesine paralel olarak iş hayatında atılacak her adımda doğru hamle arayışı ile birlikte maliyetleri düşürme çalışmaları önem kazanmaktadır. Depolama operasyonları doğru yönetilebildiğinde işletmelere rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu işi daha iyi, daha hızlı ve düşük maliyetle nasıl yaparız? arayışı depolama faaliyetleri için de geçerlidir. Temel depo kararları içinde yer alan öncelikle “depolamaya ihtiyaç var mı?” daha sonra ise “depo sahibi olmaya gerek var mı ?” sorularının çok yönlü analiz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü depo yatırımları pahalı bir yatırımdır.
Depo yatırımı, dar bir bakış açısıyla sadece kuruluş yeri seçimi, arazi satınalma ve bina inşa etme olarak değerlendirilmemektedir. Depo yönetiminin merkezinde ürün ve müşteri özelliklerinden başlayarak, ürün giriş çıkış sıklığı, ürünün depoda ne süre ve hangi koşullarda saklandığı ve yaratılan katma değerli hizmetler bulunmaktadır. Depo yönetiminin ürünle başladığı ve hizmetle devam ettiği unutulmamalıdır.  Temel depo bileşenleri; bina, alan, işgücü, ekipman ve teknoloji kullanımında verimlilik arayışı sürmektedir. Kitabın içeriği bu değerlendirmeleri baz alan bir yapıya dayandırılmıştır.
Kitabın hazırlık aşamasında depo yönetimi kapsamında hangi bilgilerin yer alması gerektiği konusunda geniş katılımlı toplantılar düzenledik. Farklı sektörlerden depo yönetici ve çalışanları ile görüş alış verişinde bulunduk. Ön çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında bir yol haritası hazırladık. Depo yönetimi, planlama ve operasyon boyutu ile çok geniş bir konudur. İlk baskıda olabildiğince geniş tutmaya özen gösterdik.
Kitabın ülkemizde son derece sınırlı olan depo yönetimi konusundaki kaynak kitap ihtiyacını karşılayacağı inancındayız. Eserin bu alanda bilgi sahibi olmak ve bilinçli bir şekilde yol almak isteyen kişi ve kurumlara yol gösterici olmasını hedefledik. Aynı zamanda uygulamada yer alan yönetici ve çalışanlar için bir bilgi tazelemesini de amaçlıyoruz. Diğer taraftan özellikle depo konusuyla ilk defa tanışan öğrencilerimizi kitabın içine çekmeye gayret ettik. Bu amaçtan hareketle teorik bilgilerin yanı sıra mümkün olduğunca görsel malzemelere yer vermeye çalıştık.
Lojistik, sektörün gayet yakından farkında olduğu üzere çok hızla gelişen bir disiplindir.  Teorik çerçevenin yanı sıra pratikte yaşananları takip edebilme amacıyla depo uygulamalarından destek almayı bu çalışmamızda da sürdürdük. Bu kapsamda, vermiş oldukları destekten dolayı başta Sn. Halil İbrahim GÜL ve Sn. Vedat DRAMA olmak üzere tüm takım arkadaşlarına ve Temesist Depo & Raf Sistemleri’ne çok teşekkür ederiz.

Eserin ortaya çıkmasında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve yayınları bizlere yol gösterici oldu. “Lojistik Yönetimi” ve “Lojistik İşletmelerinde Yönetim-Organizasyon ve Filo Yönetimi” başlıklı çalışmalarımızdan yararlandık.  Mesleki yayınların kazandırılmasında sektörde öncü rol oynayan UTİKAD Derneği’ne, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kosta SANDALCI ve Genel Müdür Sn. Müjdat MANDAL’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.