Kombine Taşımacılık Dersi

Prof. Dr. Murat Erdal
(0 değerlendirme)
2020
Kombine Taşımacılık Dersi

Kombine Taşımacılık Dersi

Kombine Taşımacılık başlıklı dersimiz için gerekli öğrenme kaynaklarına erişim sağlayın.

AÇIK KAYNAK:  Buyer Network İş ve Ticaret Platformu 

Ücretsiz.  Forum https://buyernetwork.net/forum kısmında yüzlerce klasöre 1 dakikada erişebilirsiniz. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Satınalma, Tedarik Zinciri, Lojistik, Depolama, Taşımacılık, Dış Ticaret, Gümrük Operasyonları ve Hukuk forumlarını ziyaret edin.

ÖĞRENME MERKEZİ:

Öğrenme Merkezi https://learning.buyernetwork.net içerisine yer alan Satınalma Dergisi tüm arşivini (100 sayı) inceleyin. Literatür taraması. Makalelerden yararlanın.
Bitirme ödevi, yüksek lisans proje ve tez çalışmaları, doktora tezleri için kullanılmalıdır. Üyelik Gerektirmektedir.

MOBİL UYGULAMA:

Tedarik Zinciri Yönetimi Mobil Uygulama ile güncel gelişmeleri duyuru ve etkinlikleri takip edin.

https://itunes.apple.com/app/id1207666067?mt=8  Ücretsiz. Telefonunuza indirin. Hemen kullanmaya başlayın.

Kaynak Kitaplar:

–        Entegre Lojistik Yönetimi, Murat Erdal, Ömer Görçün, Özhan Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, 3. Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş., Aralık 2020.

–        SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (Beta Yayıncılık) 4. Baskı, Murat Erdal.

–        Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Murat Erdal (Editör), Beta Basım Yayım A.Ş.

–        Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Murat Erdal, Aydın Güvenler, Kosta Sandalcı, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2009.

–        Lojistik İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon; Filo Yönetimi, Murat Erdal, Mehmet Saygılı, UTİKAD Yayını.

–        Lojistik Yönetimi, Murat Erdal, Metin Çancı, 3. Baskı, UTİKAD Yayını.

–        Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını.

–        Küresel Lojistik, Murat Erdal, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2005.

–        Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü, Murat Erdal, Mustafa Alkan, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2007.

–        Depo Yönetimi, Murat Erdal, Ömer Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, UTİKAD Yayını, İstanbul,  2010.

“Kombine Taşımacılık” başlıklı dersimiz İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim Tezsiz) Programında yer almakta olup Bahar yarıyılında okutulmaktadır.

Dersin Tanımı:

Kombine Taşımacılıkta temel kavramlarla başlayacak olan ders dahilinde demiryolu ve denizyolu eşya taşımacılığı operasyonları incelenecek, Uluslararası Belgeler ve Uluslararası Kuruluşlara değinilecek, kombine taşıma projeleri ve taşımacılık eğilimleri ile dönem tamamlanacaktır.

Dersin Amacı:

Kombine taşımacılık dersinin amacı, tüm taşıma türleri arasında operasyonel ve hukuki entegrasyonun sağlanmasına yönelik uygulamalarının aktarılmasıdır. Bu kapsamda dünyadan ve ülkemizden demiryolu+denizyolu, denizyolu+karayolu ve karayolu+demiryolu entegrasyon ilişkileri incelenecektir.

İçerik:

Kombine Taşımacılıkta Temel Kavramlar, Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler

Demiryolu Eşya Taşımacılığının Gelişimi

Demiryolu Eşya Taşımacılığında Temel Tanımlar

Demiryolu Eşya Taşımacılığının Yapısı ve İşletim Türleri

 • Konvansiyonel Demiryolu Taşımacılığı
 • Kombine Demiryolu Taşımacılığı
 • Demiryolu Eşya Taşımacılığında İşletim Türleri

İntermodal Taşımacılık

 • İntermodal Demiryolu Taşımacılığı
 • İntermodal Denizyolu Taşımacılığı

Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı

Lojistik İşletmesi ve Demiryolu Bölümü

Demiryolu Eşya Taşımacılığında Performans Kriterleri  

 • Performans Ölçüm Kriterlerine İlişkin Tanımlar
 • Performans Ölçüm Kriterleri
 • Vagon Rotasyonu

Uluslararası Teslim Şekilleri

Demiryolu Taşımacılığında Taraflar

Demiryolu Eşya Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar

 • Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetler Arası Örgütü (OTIF)
 • Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC)
 • Avrupa Demiryolu ve Altyapı Kuruluşları Birliği (CER)
 • Uluslararası Kara-Demiryolu Kombine Taşıma Şirketleri Birliği (UIRR)
 • Uluslararası Freight Forwarder Dernekleri Federasyonu (FIATA)
 • Demiryolları İşbirliği Örgütü (OSJD)

Demiryolu ile Eşya Taşımaları için Avrupa-Asya Tarifesi (TEA )

Uluslararası Belgeler

 • Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesi
 • CIM Taşıma Belgesi
 • CIM Kombine Taşıma Belgesi
 • CIM/SMGS Taşıma Belgesi
 • Eşyayı Tasarruf Etme Hakkı
 • Demiryolu Taşımaları Uluslararası Komitesi (CIT) ve Formlar
 • SMGS Taşıma Belgesi
 • FBL Belgesi
  FCR Belgesi

Uluslararası Eşya Taşımalarında Fiyatlandırma ve Navlun Ödemeleri

 • Konvansiyonel Demiryolu Taşımacılığında Fiyatlandırma

Kombine Demiryolu Taşımacılığında Fiyatlandırma

Sigorta ve Sorumluluklar

 • Freight Forwarder ve Sigorta
 • Taşıyıcı ve Sigorta
 • Kombine Taşıma Operatörü ve Sigorta

Tespit Zaptı; CIT-20 Tutanak Raporu ve CIT-21 Noksan Eşya Bülteni

Vagon Türleri, Temel Özellikleri ve İşaretleme

Eşya Türleri ve Yükleme Prensipleri

Otomobil, Kamyon, İş Makinaları vb. Tekerlekli Araçlar, Saç Rulolar,

Borular, Çelik Profil, Çelik Kütük, Ray,Ağaç Yongalar, Ağaç Profiller, Tomruk, MDF, Kağıt Rulolar ve Kağıt Tabakalar, Fıçılar, Paletli Yüklemeler, Konteynerler ve Hareketli Kasalar, Tehlikeli Maddeler

Vagon Mühürlemesi

Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı Projeleri

 • Avrupa Demiryolu Eşya Ağı Projesi
 • CREAM Projesi
 • Pan-Avrupa Taşıma Koridorları Projesi
 • Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru (TRACECA) Projesi
 • Tarihi İpek Yolu ve Trans Sibirya Projeleri

Türkiye Demiryolu Eşya Taşımacılığı Projeleri ve Entegrasyon Problemleri

 • Avrupa Ülkeleri İle Demiryolu Eşya Taşımacılığı
 • Komşu Ülkeler (Irak-İran-Suriye) İle Demiryolu Eşya Taşımacılığı
 • Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Demiryolu Eşya Taşımacılığı

Entegrasyon Problemleri

Denizyolu ve Demiryolu Entegrasyonu

 • Limanlarımız ve Liman Hizmetlerimiz
 • Demiryolu İstasyonları ve Terminallerimiz

Blok Tren Taşımaları ve Liman Bağlantıları

Limanlarımızın Kombine Taşımacılığa Entegre Edilebilmesine Yönelik Projeler ve Uygulamalar

Avrasya Bölgesinde Taşımacılık Eğilimleri, Avrupa – Asya Ulaşım Bağlantıları

 • İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar
 • Transit Taşımacılığın Önündeki Sorunlar

Genel Değerlendirme

Vaka Çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Yüksek lisans öğrencileri bu dersi başarı ile tamamladıklarında,

 • Kombine taşıma operasyonlarını yürütebilecek yetkinliğe sahip olurlar.
 • Demiryolu, Denizyolu taşıma operasyonlarını anlar.
 • Taşıma türleri arasında entegrasyonlarda dikkat edilecek konular hakkında bilgi sahibi olur.

Kaynak Kitaplar:

–        Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Murat Erdal (Editör), Beta Basım Yayım A.Ş.

–        Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Murat Erdal, Aydın Güvenler, Kosta Sandalcı, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2009.

–        Lojistik İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon; Filo Yönetimi, Murat Erdal, Mehmet Saygılı, UTİKAD Yayını.

–        Lojistik Yönetimi, Murat Erdal, Metin Çancı, 3. Baskı, UTİKAD Yayını.

–        Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını.

–        Küresel Lojistik, Murat Erdal, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2005.

–        Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü, Murat Erdal, Mustafa Alkan, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2007.

–        Entegre Lojistik Yönetimi, Murat Erdal, Ömer Görçün, Özhan Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, 3. Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş., Aralık 2020.

–        Depo Yönetimi, Murat Erdal, Ömer Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, UTİKAD Yayını, İstanbul,  2010.

Bilgiler

 • Dersler 3
 • Quiz Sayısı 0
 • Süre 50 hours
 • Seviye Yüksek Lisans
 • Dil Türkçe
 • Öğrenci Sayısı 0
 • Değerlendirme Self
Prof. Dr. Murat Erdal
Prof. Dr. Murat Erdal

http://www.buyernetwork.net/muraterdal/

Prof. Dr. Murat Erdal, şirketlere; – büyüme ve rekabet stratejileri, – Sürdürülebilirlik Raporlaması konularında danışmanlık vermektedir. Dr. Erdal, sektörel çalışmalarını; – sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, – stratejik tedarikçi ilişkileri (sourcing) ve – analitik ( KPI’lar / performans sistemleri) alanlarında sürdürmektedir.

Yorumlar

Ortalama Puan

0
0 değerlendirme

Detaylı Değerlendirme

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0